<kbd id='3080f1a461'></kbd><address id='3080f1a461'><style id='3080f1a461'></style></address><button id='3080f1a461'></button>

     Jump to content
     Search In
     • More options...
     Find results that contain...
     Find results in...

     韩国经典三级

     1. WMASG.pl i projekty partnerskie

      1. REGULAMIN

       Zasady obowi?zuj?ce na forum WMASG.

       15
       posts
      2. Sprawy Airsoft Force Tracking (projekt partnerski)

       Uwagi i opinie na temat aplikacji mobilnej Airsoft Force Tracking (http://seethersky.com/AirsoftForceTracking)

       115
       posts
     2. Pytania i odpowiedzi

      1. Jak zacz???

       Forum przeznaczone dla pocz?tkuj?cych maniaków Airsoftu. W tym dziale poruszana jest problematyka rozpoczynania przygody z Airsoftem.

       106379
       posts
     3. Airsoft

      1. Airsoft w Polsce / Rules and law in Poland / Польские пра&#107

       Zasady, informacje, pomys?y i rady oraz ogólna problematyka airsoftu w naszym kraju.

       8355
       posts
      2. Airsoft za granic?

       Zasady, informacje i rady oraz ogólna problematyka airsoftu w innych krajach.

       1708
       posts
      3. Airsoft w mediach

       Strony internetowe po?wi?cone airsoftowi, strony grup airsoftowych, filmy, artyku?y oraz inne.

       6248
       posts
     4. Repliki airsoftowe, amunicja i zasilanie - opisy, informacje, zdj?cia

      1. Nowo?ci

       Informacje, domys?y, plotki od ukazania si? zapowiedzi, poprzez wydanie za granic?, do pokazania si? pierwszych egzemplarzy w Polsce. W tym momencie w?tek zostaje zamkni?ty.

       3923
       posts
      2. 93163
       posts
      3. 29355
       posts
      4. 18815
       posts
      5. Amunicja i zasilanie

       Tematy poruszaj?ce problemy amunicji airsoftowej, gazów, baterii i ?adowarek (problematyka magazynków poruszana jest w dziale "Akcesoria").

       26031
       posts
      6. 1696
       posts
     5. Serwisowanie i tuning replik

      1. Ogólne techniczne

       Pytania i rady o tematyce niezwi?zanej ?ci?le z poni?szymi dzia?ami.

       20444
       posts
      2. Problemy i serwis

       Rozwi?zywanie problemów z konkretnymi modelami replik.

       57877
       posts
      3. Upgrade i tuning

       Dzia? przeznaczony problematyce tuningu konkretnych replik (z pomini?ciem "karabinów wyborowych").

       54294
       posts
      4. Karabiny wyborowe - opisy i tuning

       Dzia? o charakterze opisowym i tuningowym po?wi?cony "replikom wyborowym".

       16702
       posts
      5. 23826
       posts
      6. 4634
       posts
      7. Personalizacja

       K?cik mi?o?ników tworzenia unikalnych replik i cz??ci.

       7814
       posts
      8. Akcesoria

       Magazynki, latarki, celowniki, pasy no?ne i zawieszenia, dwójnogi i chwyty proste, t?umiki d?wi?ku, monta?e i szyny monta?owe, puszki, itd.

       16359
       posts
     6. Ekwipunek - opisy, recenzje, pytania i dyskusje

      1. 13558
       posts
      2. 19893
       posts
      3. 26083
       posts
      4. 8895
       posts
      5. 18751
       posts
     7. Sklepy

      1. Polskie sklepy

       Informacje, opinie i rady na temat sklepów ze sprz?tem airsoftowym w naszym kraju.

       13880
       posts
      2. Zagraniczne sklepy

       Informacje, opinie i rady na temat sklepów ze sprzetem airsoftowym poza granicami naszego kraju.

       4130
       posts
      3. Archiwum

       Tre?? przedawniona.

       4868
       posts
     8. Pole walki airsoftowej

      1. Taktyka - teren zalesiony

       Wymiana opinii na temat walk na terenach zielonych.

       3164
       posts
      2. Taktyka - teren zurbanizowany

       Wymiana opinii na temat walk na terenach zurbanizowanych.

       2083
       posts
      3. Snajperzy i kamufla?

       Wymiana opini na temat taktyk snajperskich i technik kamufla?u.

       14505
       posts
      4. Pierwsza pomoc

       Wymiana opinii na temat ?rodków i technik udzielania pierwszej pomocy

       1469
       posts
      5. MILSIM

       Regu?y, pomys?y, dyskusje i propozycje. Tak?e problematyka zwi?zana z survivalem.

       3613
       posts
      6. IPSC Action Air

       Dzia? po?wi?cony odmianie sportu IPSC wykorzystuj?cej repliki ASG.

       765
       posts
      7. 1178
       posts
      8. Pomys?y

       Pomys?y na urozmaicenie rozgrywek airsoftowych.

       3819
       posts
     9. Militaria

      1. Broń palna

       Wymiana pogl?dów na temat ostrych odpowiedników airsoftowych replik i nie tylko.

       13101
       posts
      2. Militaria szeroko poj?te

       Dyskusje na tematy ogólnowojskowe

       7362
       posts
     10. Rekonstrukcja i stylizacja

      1. II Wojna ?wiatowa i wcze?niej

       Forum po?wi?cone rekonstrukcji historycznej i jej zastosowaniu w airsofcie. Od czasu kamienia ?upanego do końca II Wojny ?wiatowej.

       11732
       posts
      2. Po II w? do wspó?czesno?ci

       Forum po?wi?cone rekonstrukcji historycznej i jej zastosowaniu w airsofcie. Od zakończenia II Wojny ?wiatowej do czasów obecnych.

       24355
       posts
     11. Imprezy oficjalne / Official events / Официальные иk

      1. Imprezy w Polsce / Events in Poland / в Польше

       Informacje i komentarze na temat imprez airsoftowych ka?dego typu (zloty, manewry, MILSIM) zapowiedzianych i tych które odby?y si? w Polsce.

       19345
       posts
      2. Imprezy za granic? / Foreign events / Игры за границ

       Informacje i komentarze na temat imprez airsoftowych ka?dego typu (zloty, manewry, MILSIM) zapowiedzianych i tych które odby?y si? zagranic?.

       993
       posts
      3. Szkolenia

       Informacje i komentarze na temat szkoleń i kursów zwi?zanych z Airsoftem / militariami / strzelectwem i tematami powi?zanymi.

       248
       posts
     12. Mi?dzy strzelankami

      1. Po godzinach

       W tym i tylko w tym dziale prosimy zamieszcza? wypowiedzi nie zwi?zane koniecznie z Airsoftem

       35336
       posts
      2. 14746
       posts
      3. Hydepark

       Rozmowy na ka?dy mo?liwy temat. Posty automatycznie s? kasowane po 7 dniach. Tematy warte zachowania s? przenoszone do dzia?u "Po godzinach". Pomimo i? forum nie jest rygorystycznie moderowane tutaj tak?e obowi?zuje netykieta i odpowiednie punkty regulaminu.

       7150
       posts
       • OFF
      4. Praca

       Oferty pracy zwi?zanej z Airsoftem.

       6
       posts
      5. Konkursy

       Informacje na temat konkursów o tematyce militarnej.

       7
       posts
       • amper
     13. Komis

      1. Sprawy sporne

       Sprawy sporne zwi?zane z komisem, niesolidni kupuj?cy i sprzedaj?cy.

       2749
       posts
     14. Lokalne ?rodowiska airsoftowe

      1. 26632
       posts
      2. 539
       posts
      3. 962
       posts
      4. 2649
       posts
      5. 20479
       posts
      6. 18609
       posts
      7. 3380
       posts
      8. 16710
       posts
      9. 9883
       posts
      10. 377
       posts
      11. 17649
       posts
      12. 10406
       posts
      13. 1301
       posts
      14. 895
       posts
       • vim
      15. 31674
       posts
      16. 7464
       posts
     15. Lokalne ?rodowiska airsoftowe za granic?

      1. Irlandia (RoI)

       Polacy w Irlandii

       1222
       posts
      2. 7887
       posts
      3. 1738
       posts
     16. Fora grup i formacji airsoftowych (publiczne)

      1. Dzikie G?si

       Publiczne forum ?ódzkich Dzikich G?si

       14
       posts
      2. Starachowicka Grupa Szturmowa (publiczne)

       Forum grupy Starachowicka Grupa Szturmowa (Starachowice)

       50
       posts
      3. Foresters (publiczne)

       Forum grupy Foresters (Cz?stochowa)

       3
       posts
      4. Poznańska Grupa Realizacyjna (publiczne)

       Forum grupy Poznańska Grupa Realizacyjna (Poznań)

       241
       posts
      5. Soldiers Of Fortune (publiczne)

       Forum grupy Soldiers Of Fortune (Warszawa)

       223
       posts
      6. ASG Legnica (publiczne)

       Forum grupy ASG Legnica (Legnica)

       464
       posts
      7. Paraglite - 506 P.I.R. (publiczne)

       Forum grupy Paraglite - 506 P.I.R. (Trójmiasto)

       18576
       posts
       • wish
      8. D.P.M.A (publiczne)

       Forum formacji D.P.M.A.

       1990
       posts
       • RiFF
      9. ASG-Grójec (publiczne)

       Airsoft na ziemi grójeckiej

       1144
       posts
      10. 2REP GCP (publiczne)

       Forum grupy 2REP GCP (?ód?)

       46
       posts
      11. Asg Light Corps Ostrowiec (publiczne)

       Forum grupy Asg Light Corps Ostrowiec

       815
       posts
       • Zelu
      12. 1390
       posts
      13. Irish AirSoft Team (publiczne)

       Forum grupy Irish AirSoft Team (Dublin)

       1309
       posts
      14. 92
       posts
      15. 14
       posts
      16. 12
       posts
      17. 1123
       posts
       • No posts here yet
      18. 4
       posts
      19. XII Legion

       Forum grupy XII Legion (Siedlce)

       2
       posts
      20. Airsoft Special Operation Team

       Publiczne forum A.S.O.T.

       84
       posts
      21. MSF - Militaires Sans Frontiéres (publiczne)

       Publiczne forum grupy MSF Gdynia

       5
       posts
     17. Forum Archiwalne

      1. The Wild Geese

       Forum grupy The Wild Geese (?ód?)

       1317
       posts
      2. ?l?sk - organizacyjne

       ?l?sk - organizacyjne

       39
       posts
      3. Grupa Szturmowa

       Forum Grupy Szturmowej (?l?sk)

       217
       posts
       • Waco
      4. 1BDSZ

       Forum grupy 1BDSZ (Gliwice)

       298
       posts
      5. AGSR - Airsoftowa Grupa Szybkiego

       Forum grupy AGSR - Airsoftowa Grupa Szybkiego (Kielce)

       • No posts here yet
      6. FBI

       Forum grupy FBI (Kraków)

       10
       posts
       • No posts here yet
      7. 27
       posts
     ×
     ×
     • Create New...